Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard