Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard
Obra de Lluïsa Goberna - ENS - Acrílic  66x54  (2014-2015)

No hay comentarios:

Publicar un comentario