Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard

Presentació Video QUADRES DIGITALS

video

No hay comentarios:

Publicar un comentario