Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard

VIDEO DE LA PELICULA STALIN, DONDE EL COMPAÑERISMO Y LA SOLIDARIDAD GANAN SOBRE LA INDIVIDUALIDAD

No hay comentarios:

Publicar un comentario