Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard

               Obra recent s/t - Acrílic sobre bastidor 40X50 

No hay comentarios:

Publicar un comentario