Sense aquest joc amb la fantasia, mai
hauria nascut una obra original....Carl C. Jung


L'art no és una cosa, és un camí....Elbert Hubbard

DETALL QUADRE "MARE NOSTRUM" de l'autora


No hay comentarios:

Publicar un comentario